....

Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English

Gældende bygningsreglement:

Bygningsreglement 2015

Tidligere bygningsreglementer:

Boligejer - hvornår skal du gøre hvad?

Seneste opdateringer

vejledning 13. december 2017

Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen

ændring i br 11. december 2017

Ændringer i BR15

Bygningsreglementet 2015 (BR15) udløber 30. juni 2018. Der vil være en overgangsperiode mellem BR15 og det nye BR18.

vejledning 04. december 2017

Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

vejledning 04. december 2017

Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

faq 30. oktober 2017

Kap. 3.3.1, stk. 9. B.1.1.3, stk. 3, nr. 6. B.1.1.6, stk. 2. - Hemse

Hvad er en hems?

Svar:

faq 30. oktober 2017

Kap. 3.3.1, stk. 9. B.1.1.3, stk. 3, nr. 6. B.1.1.6, stk. 2. - Hemse

Hvad er en hems?

Svar:

faq 17. oktober 2017

BR15, kap. 1.7, stk. 3 - nedrivning uden tilladelse

Hvilke bygninger må nedrives uden tilladelse?

Det følger af BR15, kap. 1.7, stk. 3, at bebyggelse, der kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse, kan nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Afgørende for, om en bygning kan nedrives uden tilladelse, er således, om bygningen kan opføres uden tilladelse efter de gældende regler.

vejledning 12. oktober 2017

Vejledning om eftersyn af ældre betonaltaner

faq 21. september 2017

Lystunnel

Spørgsmål:

Hvilke energikrav skal en lystunnel overholde?

faq 21. september 2017

Udbydere af byggeskadeforsikring

Spørgsmål:

Hvilke forsikringsselskaber udbyder byggeskadeforsikring?

vejledning 11. august 2017

Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m2

vejledning 09. august 2017

Brev til kommunerne om genbrug af byggevarer og dispensation i forhold til bygningsreglementet

vejledning 29. juni 2017

Vejledning om parkering i forbindelse med byggeri

vejledning 28. juni 2017

Vejledning om funktionafprøvning

vejledning 27. juni 2017

Vejledning om håndtering af forskellige typer energibehov i energirammen

vejledning 20. juni 2017

Vejledning om altaner med udliggerjern

vejledning 01. juni 2017

Altanvejledning

faq 24. maj 2017

Betinget forsikringstilbud, byggelovens § 25 C

Kan kommunen acceptere et betinget tilbud på en byggeskadeforsikring?

vejledning 27. april 2017

Akustisk indeklima

faq 27. april 2017

Tjek Byggevirksomheden

Spørgsmål:

Kan man undersøge, hvor mange byggeskader en virksomhed har haft, og hvor stor en procentdel disse skader udgør af virksomhedens samlede byggerier?

vejledning 21. april 2017

Vejledning om overskridelse af skel ved opførelse af bebyggelse

faq 22. marts 2017

Brandmæssig opdeling af rækkehuse i 2 etager med lodret lejlighedsskel

Spørgsmål:

I Eksempelsamling for brandsikring af byggeri side 109, tabel 5,4 om brandmodstandsevne for brandsektionsadskillelser og brandsektionsstørrelser, fremgår af anvendelseskategori 4 og 5, at bygninger med mere end 1 etage skal opdeles for hver 600 m2. På side 140 i Eksempelsamlingen fremgår det dog, at der skal ske opdeling pr. 1200 m2.

faq 07. marts 2017

Umulighed ved afgivelse af tilbud på byggeskadeforsikring

Hvordan skal kommunen forholde sig til de tilfælde, hvor der ikke kan afgives tilbud om byggeskadeforsikring, hverken før eller efter byggeriet er opført?

Vis flere opdateringer
Aktuelt

Læs om overgangsperioden mellem BR15 og det nye BR18

I perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018, er det som bygherre muligt at vælge, om man vil søge om byggetilladelse efter BR15 eller BR18. Ved ansøgning om byggetilladelse skal man gøre det klart, hvilket bygningsreglement, man søger efter. Det er ikke muligt at kombinere BR15 og BR18.

Det er det bygningsreglement, der er gældende på ansøgningstidspunktet, der er gældende indtil byggesagen afsluttes. Ansøgningen om byggetilladelse skal være fyldestgørende. Hvis du ønsker at søge efter BR15, skal du være opmærksom på dette – særligt når udløbet af overgangsperioden nærmer sig, da kommunalbestyrelsen som bygningsmyndighed kan afvise en ansøgning, hvis den ikke er fyldestgørende.

Hvis byggearbejdet kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse, er det de regler, der er gældende på tidspunktet for udførelsen, der skal overholdes.

Det nye Bygningsreglement 2018 bliver fremover tilgængelig fra www.bygningsreglementet.dk.

Læs mere

Kontakt

Er du borger eller en virksomhed?

Hvis du har spørgsmål til byggeloven eller bygningsreglementet, skal du kontakte din kommune.

Se oversigt over kommuner i Danmark

Er du fra en kommune?

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Trafik- og Byggestyrelsen med generelle spørgsmål.

Henvendelse kan ske til byggeri@tbst.dk