....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English

Ændret anvendelse

Top-Grafik-Aendret-anvendelse-3.jpeg

Hvis du vil ændre anvendelsen af en del af huset skal du følge reglerne i Bygningsreglementet. Før du går i gang, skal du altid søge om byggetilladelse hos din kommune på bygogmiljoe.dk. Er det ikke muligt at følge de gældende regler, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Bygningsreglementets krav sikrer, at du vælger energirigtige og byggeteknisk korrekte løsninger, når du laver ændringer på dit hus. Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og de tekniske installationer.

Du skal også være opmærksom på din kommunes lokalplan. Kommunen kan have særlige bestemmelser – f.eks. til tagbelægningen eller hvor stor en procentdel af grunden, der må bebygges.

Hvem har ansvaret for, at byggeriet overholder reglerne?

Det er dit ansvar som boligejer at sikre, at din bygning til enhver tid er lovlig og lever op til Bygningsreglementets krav og kommunens regler. Det er derfor vigtigt, at du sikrer, at din håndværker, arkitekt og/eller bygningsingeniør kender og lever op til kravene og reglerne.

Hvis hele eller dele af bygningen er ulovlig, kan kommunen som bygningsmyndighed påbyde dig at bringe tingene i orden.

Husk, at der er hjælp at hente!

Det er altid en god idé, at opsøge en rådgiver og det betaler sig ofte at søge rådgivning om regler og inspiration tidligt i processen. Det kan lette dig for en del arbejde og give dig større tryghed.

Hvor får du mere at vide?

SparEnergi.dk - Energistyrelsens forbrugerside med information om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet

Byggeriogenergi.dk – Videncenter for energibesparelser i bygninger samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger (målrettet professionelle aktører)

Boligejer.dk - Tværoffentlig portal med uvildig information til alle, der vil købe, sælge eller bygge bolig.

Bolius.dk – Boligejernes Videncenter – Forbrugerside med gode råd til hus og have