....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

Bilag 9: Transportable konstruktioner

Bygningsreglementet 2010 (gældende indtil 31.12.2015)

Skema 1

Konstruktioner, der ikke må opstilles uden forudgående byggetilladelse eller certificering i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. Skemaet omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i skemaet anførte grænser.

 

Transportable telte Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Alle telte i mere end 1 etage Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Telte kun til privat brug, som anvendes af flere end 150 personer Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal større end 50 m2 Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Scener (uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs) Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Uden overdækning, over 1 m i højden Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Alle scener med overdækning, uanset scenens højde Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Automobilscener Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Over 1 m i højden, uanset om der er en overdækning eller ej Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Tribuner, herunder automobiltribuner Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Uden overdækning, siddehøjde på mere end 1 m Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Med overdækning, uanset siddehøjde Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Portaler Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Med og uden inddækning Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Gangbroer Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Maks. 1 m i højden uden færdsel under gangbroen og med overdækning Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Over 1 m i højden uden færdsel under gangbroen uanset om med eller uden overdækning Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Over 1 m i højden med færdsel under gangbroen uanset om med eller uden overdækning Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Tårne og lignende selvstående konstruktioner Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Uden passage under eller gennem konstruktionen Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Med passage under eller gennem konstruktionen Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse
Automobile storskærme, transportable mobilantenner m.v. Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Omfattet af byggeloven Krav om enten certificering eller byggetilladelse

Skema 2

Konstruktioner, der må opsættes uden forudgående byggetilladelse eller certificering, men som er omfattet af byggelovens anvendelsesområde, og som derfor skal efterleve reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap. 5,

 

Transportable telte Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Telte kun til privat brug, som anvendes af op til 150 personer Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på 50 m2 og mindre Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Scener (uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs) Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Uden overdækning, maks. 1 m i højden Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Automobilscener Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Maks. 1 m i højden, uanset om der er overdækning eller ej Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Tribuner, herunder automobiltribuner Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Uden overdækning, siddehøjde på maks 1 m Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Gangbroer Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Maks. 1 m i højden uden færdsel under gangbroen og uden overdækning Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering
Skurvogne, letvogne, containere og lign., konstruktioner med ydervægge af fast materiale (træ, stål, m.v.), der opstilles for midlertidig anvendelse som forsamlingslokalitet. Byggelov Tilladelse
Transportable konstruktioner
Uanset om konstruktionen er på hjul eller ej, og uanset om konstruktionen anvendes til overnatning eller ej Omfattet af byggeloven Ej krav om byggetilladelse eller certificering