....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

huse

Væsentlige ændringer i forhold til BR08

Kapitel 8
- Der er indført nye krav til varmepumper, kedler og cirkulationspumper.
- Ved tagudskiftning på bygninger uden for fjernvarmeområder, hvor forbruget af varmt vand overstiger 2000 l pr. døgn, skal der etableres solfangere svarende til dækning af varmtvandsforbruget om sommeren, hvis der er rentabelt.
- Bestemmelserne om skorstene og ildsteder moderniseres som følge af nye europæiske standarder og nye typer oliefyringsanlæg.

Kontakt

Ved spørgsmål til byggeloven eller til bygningsreglementet skal borgere, virksomheder og private rådgivere kontakte deres kommune.

Kommunerne kan henvende sig til Trafik- og Byggestyrelsen med generelle spørgsmål.


Henvendelse skal ske til Byggeri@tbst.dk