....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English

huse

Væsentlige ændringer

Kapitel 1
- Udmøntning af den ændring af byggeloven af d. 12. juni 2013, der medfører, at der indføres mål for kommunernes sagsbehandlingstid for byggesager (servicemål).
- Kommunernes opkrævning af byggesagsgebyr skal ske efter tidsforbrug (bestemmelsen træder i kraft d. 1. januar 2015)

Kontakt

Ved spørgsmål til byggeloven eller til bygningsreglementet skal borgere, virksomheder og private rådgivere kontakte deres kommune.

Kommunerne kan henvende sig til Trafik- og Byggestyrelsen med generelle spørgsmål.


Henvendelse skal ske til Byggeri@tbst.dk