....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

4.5 Tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg

31.12.2014 - 31.12.2015

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Brugerbetjente anlæg, såsom IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med publikumsrettede servicefunktioner, skal opsættes, så de kan benyttes af mennesker, hvis funktionsevne er nedsat.

(4.5, stk.1)

De brugerbetjente anlæg, som bestemmelsen omfatter, svarer i øvrigt til afgrænsningen i byggelovens § 2, stk. 2 og 3 og undtagelserne i kapitel 1.2.

Stk. 2

Adgangsarealet foran de i stk. 1 nævnte brugerbetjente anlæg skal være mindst 1,3 m bredt og niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes.

(4.5, stk. 2)

Kravet svarer til adgangskravet for de ubebyggede arealer til bygninger i kapitel 2. Kravet kan bl.a. opfyldes ved udligning i terræn eller ved etablering af de i kapitel 3 omtalte ramper.

Stk. 3

Brugerbetjente anlæg skal placeres i en højde, så de kan betjenes af en person i kørestol.

(4.5, stk. 3)

Kravet kan også opfyldes ved, at selve anlægget kan sænkes og hæves.

Anvisninger

Stk. 1

Indretningsforhold

Indretning af brugerbetjente anlæg, så de kan benyttes af mennesker med nedsat funktionsevne, omfatter hensyntagen til blandt andet:

 • – Betjeningshøjder

 • – Afstande

 • – Displays

 • – Betjeningskraft

 • – Lys

 • – Lyd

 • – Samspil med handicapkompenserende udstyr.

 

Nærmere beskrivelser findes i Handicaptilgængelig udformning af brugerbetjente anlæg (Statens Byggeforskningsinstitut, 2007).

Stk. 2

 

Brugerbetjente anlæg skal placeres, så der findes et mindst 1,3 meter bredt adgangsareal foran anlægget. Arealet skal være vandret, og eventuelle udligninger af niveauforskelle op til adgangsarealet må højst hælde 1:20.

Stk. 3

 

Ifølge DS 3028, Tilgængelighed for alle (Dansk Standard, 2001c), bør betjening af brugerbetjente anlæg kunne ske i et interval på 0,9-1,2 meter, hvis knapper med mere sidder tilnærmelsesvis på en lodret flade, som en person i kørestol kan komme helt tæt på. Det anbefales at anbringe alle betjeningsknapper og områder, der skal kunne nås, mindst 0,5 meter fra indvendige hjørner, se figur 20.

Figur 24. Afstande og arealer ved indretning af brugerbetjente anlæg, som her
                        en pengeautomat. Placering af betjeningspanel i højde på mellem 0,9 0g 1,20 meter
                        og med afstand til indvendigt hjørne på 0,5 meter. Vandret areal foran automat mindst
                        1,3 gange 1,3 meter.

Figur 20. Afstande og arealer ved indretning af brugerbetjente anlæg, som her en pengeautomat.

En del anlæg på det danske marked, fx automater til benzinanlæg, kan dog kun fås indrettet efter amerikanske standarder, hvor der tillades både højere og lavere placering. Disse placeringer accepteres indtil videre, selv om de ikke opfylder DS 3028 (Dansk Standard, 2001c).

De amerikanske regler siger, at betjening skal kunne ske i intervallet mellem 0,37 og 1,37 meter, hvis personen kan komme tæt på, dvs. højst skal række 0,25 meter ind over den del af anlæg, sokkel m.m., som rager længst ud. Hvis personen skal række mere end 0,25 meter ind, anbringes knapperne i en højde mellem 0,37 og 1,17 meter. Knapper og betjening må ikke anbringes mere end 0,61 meter fra den del, der rager længst ud, se figur 21.

Nyere amerikanske brugerundersøgelser viser dog, at for eksempel de laveste værdier for rækkehøjder ikke er brugbare, og det samme gælder for betjeningsknapper, der skal rækkes mere end 0,20 meter efter. Derfor bør det tilstræbes det at anbringe knapper i højde mellem 0,9 og 1,2 meter.

Tabel 12. Betjeningshøjde og rækkeafstand afhængig af kvalitetsniveau for tilgængelighed.

Tilgængelighed

Afstande

Kvalitetsniveau C

Kunne nås af siddende i kørestol

Kvalitetsniveau B

Betjeningshøjde mellem 0,37 og 1,37 meter.
Maksimal rækkeafstand 0,25 meter

Kvalitetsniveau A

Betjeningshøjde mellem 0,9 og 1,2 meter.
Afstand fra indvendige hjørner min. 0,5 meter (
DS 3028)

 

Figur 25. Afstande og højder
                        til betjeningspaneler ved automater til benzinanlæg. For benzinstander højde maksimalt
                        1,37 meter og maksimalt 0,25 meter inde fra sokkel. For betalingsautomat i højde på
                        mindst 0,37 meter og højst 1,17 meter. Og højst 0,61 meter fra sokkel.

Figur 21. Sammenhæng mellem acceptabel betjeningshøjde, og hvor tæt det er muligt at komme på betjeningsknapper og andre områder, der skal kunne nås.