....

Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

01.07.2017 -

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Sommerhuse, campinghytter og lignende og tilbygninger hertil skal opfylde følgende krav til U-værdier og linjetab:

Bygningsdel U-værdi [W/m 2 K]
Ydervægge og kældervægge mod jord. 0,25
Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede. 0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum. 0,15
Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage. 0,15
Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage og ovenlyskupler mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede. 1,80
Bygningsdel Linjetab [W/mK]
Fundamenter 0,15
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, glasvægge, porte og lemme. 0,03
Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i tag. 0,10

Stk. 2

U-værdier og linjetab i kap. 7.5, stk. 1, gælder under betingelse af, at det samlede areal af vinduer og yderdøre, herunder ovenlysvinduer og ovenlyskupler, glasydervægge, glastage og lemme mod det fri højst udgør 30 pct. af det opvarmede etageareal.

Stk. 3

Værdierne kan fraviges, såfremt det dimensionerende varmetab ved transmission ikke derved bliver større, end hvis kravene i kap. 7.5, stk. 1-2 var opfyldt.

Stk. 4

Ved ombygning, andre forandringer og udskiftning gælder de i stk. 1 angivne krav under forudsætning af den fornødne rentabilitet. Rentabiliteten vurderes som i kap. 7.4.1, stk. 1.

(7.5, stk. 4)

Ved vurdering af rentabiliteten betragtes sommerhuse, campinghytter og lignende som værende i brug som bolig også i vinterhalvåret.

Stk. 5

I sommerhuse, campinghytter og lignende kan massive ydervægge af f.eks. træ, letbeton eller teglblokke med U-værdi bedre end 0,50 W/m²K dog anvendes under forudsætning af, at varmetabsrammen i kap. 7.5, stk. 3, er opfyldt.

(7.5, stk. 5)

Bestemmelsen muliggør anvendelsen af ydervægge af massivt tømmer til sommerhuse, campinghytter og lignende uden isolering, ligesom letbeton eller massivt blokmurværk kan anvendes hertil.

Energibehov - Energirammeberegning sommerhuse

Skal oplysninger om sommerhuses energibehov indberettes inden byggetilladelsen?

Svar:

Der er ikke energirammer for sommerhuse. Derfor skal energibehovet ikke beregnes og herefter ikke indberettes i forbindelse med byggetilladelsen. De energimæssige krav for sommerhuse fremgår direkte af reglementet.

Tidligere kravtekst 7.5, stk. 3 (30.06.2010-30.11.2010)

Værdierne kan fraviges, såfremt det dimensionerende varmetab ved transmission ikke derved bliver større, end hvis kravene i kap. 7.6, stk. 1-2 var opfyldt.