....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

8.5 Afstande til brændbart materiale

01.01.2007 - 01.02.2008

 

Bestemmelse

Vejledning

8.5.1

Den udvendige side af ildsteder skal mindst holdes i en afstand af 500 mm fra brændbart materiale i væg og loft, røgrør dog 300 mm. Ved murede pejse og masseovne måles afstanden fra ildstedets indvendige side. Pejse og brændeovne, der er udført i overensstemmelse med DS/EN 13240, Brændeovne, eller DS 887, Brændeovne, kan dog opstilles i de mindsteafstande fra brændbart materiale, der fremgår af kontrolmærket. For pejse og brændeovne udført i overensstemmelse med DS/EN 13240, Brændeovne eller DS 887, Brændeovne kan afstanden fra fritstående lodrette røgrør til brændbart materiale nedsættes til 225 mm.
Ovennævnte afstande gælder ikke til fodpaneler.

(8.5.1)

Ildsteder og røgrør skal overholde forskel­lige afstande til brændbart materiale. Ildstedets afstand til brændbart ma­teriale er afhængig af dets karakter og udform­ning. Afstandskravene fremgår af afsnit 8.5.1 til 8.5.5. Afstandskravene gælder også i forhold til fast inventar, der er udført i brændbare materialer.

8.5.2

Gulvet under ildsteder til fast brændsel, herunder brændeovne og pejse skal være ubrændbart eller fast beklædt med et ubrændbart materiale. Det ubrændbare materiale skal gå mindst 300 mm frem foran lukkede ildsteder og mindst 500 mm foran åbne ildsteder. Materialet skal desuden gå mindst 150 mm ud til hver side for ildstedets åbning.

(8.5.2)

Tegning 20:
a. Min 500 mm
b. Min 150 mm

Tegning 21:
a. Min 300 mm
b. Min 150 mm

Eksempler på størrelsen af ubrændbart materiale under pejse og brændeovne.

Materialerne kan fx være teglklinker, plader af fibercement, beton, natursten, glas, stål og kobber.

8.5.3

Brændbart materiale skal mindst holdes i følgende afstande fra små skorstene og fra de tilhørende røgrør og renselemme:

- ikke CE-mærkede stålskorstene og murede skorstene 100 mm

- renselemme 200 mm. Afstandene måles til den udvendige side.

8.5.4

Bjælker, spær og trappevanger kan dog anbringes direkte op ad murede skorstensvanger, når vangerne er mindst 228 mm tykke, eller skorstenen er udført i tilsvarende isoleret konstruktion.

(8.5.4)

Eksempler på tilsvarende konstruktioner:

 

  • elementskorsten med mindst 108 mm skalmuring,
  • muret skorsten med 108 mm vanger og skorstensforing og isoleret fra træværket med mindst 20 mm mineraluld.

8.5.5

Kanten af brændbare beklædninger, der er højst 30 mm tykke, kan anbringes umiddelbart op til murede skorstene. Afstanden til MK-godkendte stålskorstene skal mindst være 50 mm.