....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Kampagnematerialer
BR15 in English

Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Certificeringsordningen medfører, at ejeren af en transportabel konstruktion selv kan vælge, om konstruktionen skal certificeres eller byggesagsbehandles. Konstruktioner, der bliver certificeret efter de nye regler, kan opstilles uden, at kommunen skal meddele byggetilladelse, så længe certificeringen er gyldig.

Vejledningen er revideret i juli 2016 i forbindelse med, at regler om driftsmæssige foranstaltninger for forsamlingstelte, camping-, festival- og salgsområder reguleres i kraft af byggeloven i stedet for beredskabsloven.

Vejledning om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner (PDF)

Trafik- og Byggestyrelsen har efterfølgende udarbejdet et tillæg til vejledningen, der mere konkret behandler de transportable konstruktioners sikkerhed ved at bestemme mere præcise vindlaster. Tillægget til vejledningen findes her:

Vindlast på teltkonstruktioner (PDF)

Vindlast på teltkonstruktioner (English) (PDF)

Tabellen kan forlænges med flere vindstyrker.

Informationspjece til opstilling af telte og andre transportable konstruktioner