....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English

Nybyggeri

Top-Grafik-Nybyggeri-1.jpeg

Hvis du bygger et helt nyt hus, skal det leve op til reglerne i Bygningsreglementet. Din entreprenør eller typehusfirma skal altid udføre arbejdet i overensstemmelse med Bygningsreglementets krav, og der skal altid søges om byggetilladelse hos din kommune på bygogmiljoe.dk. Er det ikke muligt at følge de gældende regler, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Bygningsreglementets krav sikrer, at du vælger energirigtige og byggeteknisk korrekte løsninger, når du laver ændringer på dit hus. Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og de tekniske installationer.

Du skal også være opmærksom på din kommunes lokalplan. Kommunen kan have særlige bestemmelser – f.eks. til tagbelægningen eller hvor stor en procentdel af grunden, der må bebygges.

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Hvis du får en erhvervsdrivende til at stå for opførelsen af dit nye hus, er den erhvervsdrivende forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, som dækker dig som boligejer mod væsentlige skader på huset i 10 år. Som en del af byggeskadeforsikringen betaler forsikringsselskabet for, at en byggetekniker gennemgår dit hus for fejl og mangler efter 1 og 5 år fra forsikringen er trådt i kraft. Læs mere om den obligatoriske byggeskadeforsikiring på Boliger.dk.

Hvem har ansvaret for, at byggeriet overholder reglerne?

Det er dit ansvar som boligejer at sikre, at din bygning til enhver tid er lovlig og lever op til Bygningsreglementets krav og kommunens regler. Det er derfor vigtigt, at du sikrer, at din håndværker, arkitekt og/eller bygningsingeniør kender og lever op til kravene og reglerne.

Hvis hele eller dele af bygningen er ulovlig, kan kommunen som bygningsmyndighed påbyde dig at bringe tingene i orden.

Husk, at der er hjælp at hente!

Det er altid en god idé, at opsøge en rådgiver og det betaler sig ofte at søge rådgivning om regler og inspiration tidligt i processen. Det kan lette dig for en del arbejde og give dig større tryghed.

Hvor får du mere at vide?

Boligejer.dk - Tværoffentlig portal med uvildig information til alle, der vil købe, sælge eller bygge bolig.

SparEnergi.dk - Energistyrelsens forbrugerside med information om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet

Byggeriogenergi.dk – Videncenter for energibesparelser i bygninger samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger (målrettet professionelle aktører)

Bolius.dk – Boligejernes Videncenter – Forbrugerside med gode råd til hus og have